Inschrijfvoorwaarden

Onderstaande voorwaarden zijn de voorwaarden die voorafgaand aan de inschrijving worden getoond en waar de inschrijver mee akkoord gaat bij inschrijving. 

Let op! De inschrijver verplicht zich door zijn/haar inschrijving tot het bijwonen van de STEP In-housedag(en) waarvoor hij of zij is geselecteerd. Afmelden voor een In-housedag is alleen in uitzonderlijke gevallen mogelijk.  

De deelnemer verplicht zich ertoe mee te werken aan een attitudeonderzoek dat STEP voor de deelnemende kantoren en bedrijven verricht.
a. Hiertoe dient de student een anonieme na-enquête in te vullen.
b. De enquêtes worden na afloop van de in-housedag via de mail toegestuurd.
d. De na-enquête dient binnen maximaal 14 dagen na de desbetreffende STEP In-housedag te zijn ingevuld.

Bij verhindering dient de inschrijver uiterlijk 5 werkdagen vóór de dag waarop de desbetreffende In-housedag zal plaatsvinden contact op te nemen met zowel STEP als het desbetreffende kantoor/bedrijf.

Let dus op! Zodra je geselecteerd bent rekenen de kantoren op je komst. Afmelden geschiedt dus slechts bij uitzondering en uiterlijk vijf werkdagen van tevoren.