PVM_9553 STEP Bestuur VJ2018 zw

STEP bestuur voorjaar 2018

Het STEP bestuur bestaat momenteel uit vijf personen en is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van Stichting STEP. Het STEP bestuur is verantwoordelijk voor de strategische en beleidsmatige aangelegenheden. Hiernaast onderhoudt het de contacten met zowel het bedrijfsleven als de universiteiten en haar studenten.

PVM_9403 Frida VJ2018

Algemeen Voorzitter

Frida van Mossevelde

Bachelor Rechtsgeleerdheid

Vrije Universiteit Amsterdam

PVM_9387 Céline VJ2018

Commissaris Acquisitie I

Céline Martens

Bachelor Rechtsgeleerdheid

Universiteit Utrecht

PVM_9500 Jan VJ2018 zw

Vice-Voorzitter/Penningmeester

Jan Padberg

Bachelor Rechtsgeleerdheid

Universiteit van Amsterdam

PVM_9495 Anouk VJ2018 zw

Commissaris Acquisitie II

Anouk Schol

Bachelor Rechtsgeleerdheid

Universiteit Utrecht

PVM_9479 Julia Duetz VJ2018 zw

Marketing & Externe

Julia Duetz

Bachelor Rechtsgeleerdheid

Bachelor Wijsbegeerte

Universiteit Utrecht

Geïnteresseerd?

Solliciteer hier!
193