PVM_2266 Bestuur NJ2018 zw (1)

STEP bestuur najaar 2018

Het STEP bestuur bestaat momenteel uit vijf personen en is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van Stichting STEP. Het STEP bestuur is verantwoordelijk voor de strategische en beleidsmatige aangelegenheden. Hiernaast onderhoudt het de contacten met zowel het bedrijfsleven als de universiteiten en haar studenten.

PVM_2242 Julia Duetz NJ2018 zw

Algemeen Voorzitter

Julia Duetz

Master Philosophy of Law and Governance

Master Privaatrecht

Vrije Universiteit Amsterdam

PVM_2165 Anouk Schol NJ2018zw

Commissaris Acquisitie I

Anouk Schol

Bachelor Rechtsgeleerdheid

Universiteit Utrecht

PVM_2171 Sophie Zonjee NJ 2018 zw

Vice-Voorzitter/Penningmeester

Sophie Zonjee

Bachelor Rechtsgeleerdheid

Bachelor Bedrijfskunde

Vrije Universiteit Amsterdam

PVM_2186 Arthur Roëll zw

Commissaris Acquisitie II

Arthur Roëll

Bachelor Rechtsgeleerdheid

Universiteit Utrecht

PVM_2213 Romée van Leeuwaarde NJ2018 zw

Marketing & Externe

Romée van Leeuwaarde

Bachelor Rechtsgeleerdheid

Universiteit Utrecht

193