best

STEP bestuur najaar 2017

Het STEP bestuur bestaat momenteel uit vijf personen en is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van Stichting STEP. Het STEP bestuur is verantwoordelijk voor de strategische en beleidsmatige aangelegenheden. Hiernaast onderhoudt het de contacten met zowel het bedrijfsleven als de universiteiten en haar studenten.

Algemeen Voorzitter

Karina Wolthuis

Bachelor Rechtsgeleerdheid

Universiteit van Amsterdam

fr

Commissaris Acquisitie I

Frida van Mossevelde

Bachelor Rechtsgeleerdheid

Vrije Universiteit Amsterdam

Naamloos

Vice-Voorzitter/Penningmeester

Jan Padberg

Bachelor Rechtsgeleerdheid

Universiteit van Amsterdam

ce

Commissaris Acquisitie II

Celine Martens

Bachelor Rechtsgeleerdheid

Universiteit Utrecht

mn

Marketing & Externe

Manouk Baardemans

Bachelor Rechtsgeleerdheid

Universiteit Utrecht

Geïnteresseerd?

Solliciteer hier!
193