Team VJ2019 web

STEP bestuur voorjaar 2019

Het STEP bestuur bestaat momenteel uit vijf personen en is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van Stichting STEP. Het STEP bestuur is verantwoordelijk voor de strategische en beleidsmatige aangelegenheden. Hiernaast onderhoudt het de contacten met zowel het bedrijfsleven als de universiteiten en haar studenten.

 Romée vaOn Leeuwaarde_web

Algemeen Voorzitter

Romée van Leeuwaarde

Bachelor Rechtsgeleerdheid

Universiteit Utrecht 

Sophie Zonjee_web

Vicevoorzitter

Sophie Zonjee 

Bachelor Rechtsgeleerdheid

Bachelor Bedrijfskunde

Vrije Universiteit Amsterdam

 Arthur Roëll_web

Commissaris Acquisitie

Arthur Röell 

Bachelor Rechtsgeleerdheid

Universiteit Utrecht 

Joris Elich_web

Penningmeester

Joris Elich

Bachelor Rechtsgeleerdheid

Universiteit Utrecht

Anouk van Tulder_web

Marketing & Externe

Anouk van Tulder 

Bachelor Rechtsgeleerdheid

Universiteit van Amsterdam

193