Stap 1. Algemene voorwaarden
Stap 2. In-housedagen
Stap 3. Persoonlijke gegevens
Stap 4. Voltooien

Algemene inschrijfvoorwaarden

 1. Let op! De inschrijver verplicht zich door zijn/haar inschrijving tot het bijwonen van de STEP In-housedag(en) waarvoor hij of zij is geselecteerd. Afmelden voor een In-housedag is alleen in uitzonderlijke gevallen mogelijk. 
 2. De deelnemer verplicht zich ertoe mee te werken aan een attitudeonderzoek dat STEP voor de deelnemende kantoren en bedrijven verricht.
  a. Hiertoe dienen een anonieme voor-, dag- en na-enquête te worden ingevuld.
  b. De enquêtes zijn beschikbaar op het persoonlijke account (op www.stepweb.nl/mystep) van de deelnemer. Inloggen is mogelijk door middel van het inschrijfnummer, dat iedere deelnemer na inschrijving ontvangt, en het opgegeven e-mailadres bij inschrijving.
  c. De voor-enquête dient door de inschrijver uiterlijk 3 dagen voor de desbetreffende STEP In-housedag te worden ingevuld.

 3. d. De dag- en na-enquête dienen binnen maximaal 14 dagen na de desbetreffende STEP In-housedag te zijn ingevuld.

 4. Bij verhindering dient de inschrijver uiterlijk 7 dagen vóór de dag waarop de desbetreffende In-housedag zal plaatsvinden contact op te nemen met zowel STEP als het desbetreffende kantoor/bedrijf.

 5. De inschrijver verplicht zich tot het invullen van een machtigingsformulier. Indien de inschrijver verzaakt aan bovengenoemde voorwaarden te voldoen, door ofwel de enquêtes niet tijdig in te vullen, ofwel zich te laat af te melden, zal Stichting Student en Praktijk gemachtigd zijn een boete van €30 in rekening te brengen.

 6. STEP houdt een zwarte lijst bij van:
  a. De inschrijver die verzaakt kennis te geven van zijn afmelding of afwezigheid (no-show) aan ófwel het desbetreffende kantoor of bedrijf ófwel STEP.
  b. De deelnemer die verzaakt enige enquête binnen de (onder 2) aangegeven tijdperioden in te vullen.

  De lijst wordt met deelnemende kantoren en bedrijven van de huidige en de volgende cyclus gedeeld.

Let dus op! Zodra je geselecteerd bent rekenen de kantoren op je komst. Afmelden geschiedt dus slechts bij uitzondering. 

Belangrijk

Lees de voorwaarden goed door en vink onderaan aan voor akkoord.