Inschrijfvoorwaarden

Onderstaande voorwaarden zijn de voorwaarden die voorafgaand aan de inschrijving worden getoond en waar de inschrijver mee akkoord gaat bij inschrijving. 

Let op! De inschrijver verplicht zich door zijn/haar inschrijving tot het bijwonen van de STEP In-housedag(en) waarvoor hij of zij is geselecteerd. Afmelden voor een In-housedag is alleen in uitzonderlijke gevallen mogelijk.  

De deelnemer verplicht zich ertoe mee te werken aan een attitudeonderzoek dat STEP voor de deelnemende kantoren en bedrijven verricht.
a. Hiertoe dienen een anonieme voor-, dag- en na-enquête te worden ingevuld.
b. De enquêtes zijn beschikbaar op het persoonlijke account (op www.stepweb.nl/mystep) van de deelnemer. Inloggen is mogelijk door middel van het inschrijfnummer, dat iedere deelnemer na inschrijving ontvangt, en het opgegeven e-mailadres bij inschrijving.
c. De voor-enquête dient de inschrijver uiterlijk 3 dagen voor de desbetreffende STEP In-housedag worden ingevuld.
d. De dag- en na-enquête dienen binnen maximaal 14 dagen na de desbetreffende STEP In-housedag te zijn ingevuld.

Bij verhindering dient de inschrijver uiterlijk 5 werkdagen vóór de dag waarop de desbetreffende In-housedag zal plaatsvinden contact op te nemen met zowel STEP als het desbetreffende kantoor/bedrijf.

Zowel STEP als de deelnemende kantoren houden een zwarte lijst bij van:
a. De inschrijver die verzaakt kennis te geven van zijn afmelding of afwezigheid (no-show) aan ófwel het desbetreffende kantoor of bedrijf ófwel STEP.
b. De deelnemer die verzaakt de enquête binnen de aangegeven tijdperioden in te vullen.

De lijst wordt met deelnemende kantoren en bedrijven van de huidige en de volgende cyclus gedeeld.

Let dus op! Zodra je geselecteerd bent rekenen de kantoren op je komst. Afmelden geschiedt dus slechts bij uitzondering en uiterlijk vijf werkdagen van tevoren.