Inschrijfvoorwaarden

Onderstaande voorwaarden zijn de voorwaarden die voorafgaand aan de inschrijving worden getoond en waar de inschrijver mee akkoord gaat bij inschrijving. 

 1. Let op! De inschrijver verplicht zich door zijn/haar inschrijving tot het bijwonen van de STEP In-housedag(en) waarvoor hij of zij is geselecteerd. Afmelden voor een In-housedag is alleen in uitzonderlijke gevallen mogelijk. 
 2. De inschrijver verplicht zich door zijn/haar inschrijving tot het bijwonen van de STEP In-housedag(en) waarvoor hij of zij is geselecteerd.  
 3. De inschrijvingen staan enkel open voor 3e jaars en oudere studenten die een universitaire studie volgen.
 4. De deelnemer verklaart zich bereid mee te werken aan een attitudeondezoek dat STEP voor de deelnemende kantoren en bedrijven verricht.
  • Hiertoe dienen een anonieme voor-, dag- en na-enquête te worden ingevuld.
  • De enquêtes zijn beschikbaar op het persoonlijke account van de deelnemer. Deze is te vinden op www.stepweb.nl/mystep. Inloggen is mogelijk door middel van het inschrijfnummer dat iedere deelnemer na inschrijving per mail ontvangt en het opgegeven e-mailadres bij inschrijving.
  • De voor-enquête dient tot uiterlijk één dag voor de desbetreffende STEP In-housedag te worden ingevuld.
  • De dag- en na-enquête dienen binnen één week na de desbetreffende STEP In-housedag te zijn ingevuld.
 5. Bij verhindering dient men uiterlijk zeven dagen voor de STEP In-housedag contact op te nemen met zowel het STEP-bestuur als het desbetreffende kantoor/bedrijf.
 6. De inschrijver verplicht zich tot het invullen van een machtigingsformulier. Indien STEP geen ingevulde enquêtes ontvangt, of de deelnemer zich niet op tijd afmeldt, zal een boete van €20,- in rekening worden gebracht. 

 

Let dus op! Zodra je geselecteerd bent rekenen de kantoren op je komst. Afmelden geschiedt dus slechts bij uitzondering en uiterlijk zeven dagen van tevoren. 

237